Enter your keyword

Filosofi Logo

Filosofi Logo STKIP MBB

 • Bidang pokok / dasar lingkaran bersudut berwarna hijau
 • Bundar adalah bentuk bidang ilmu ukur yang paling sempurna
 • Lima sudut yang terdapat pada lingkaran melambangkan lima rukun iman

Maknanya: Tujuan utama lembaga STKIP Muhammadiyah Bangka Belitung adalah mewajudkan kebulatan ilmu dan iman melalui insan intelektual muslim yang berakhlaq mulai sebagai output STKIP Muhammadiyah Bangka Belitung.

Penjelasan Lambang

 • Lambang/Logo Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bangka Belitung adalah lambang yang berbentuk segi lima teratai bertuliskan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bangka Belitung, bergambarkan matahari bersinar di tengah-tengahnya bertuliskan dua kalimah syahadat serta gambar padi dan kapas.
 • Arti dari lambang pada ayat (1) di atas adalah:
 1. Matahari: benda angkasa luar ciptaan Allah SWT yang sinarnya sangat berguna bagi kehidupan semua makhluk, Persyarikatan Muhammadiyah bergambarkan gerak dan manfaatnya bagaikan matahari dengan sinarnya yang selalu memberikan manfaat bagi hidup dan kehidupan manusia.
 2. Kata “Muhammadiyah” dalam tulisan Arab adalah nama Persyarikatan Muhammadiyah.
 3. Dua kalimah syahadat dalam tulisan Arab bermakna “Persyarikatan Muhammadiyah berusaha memancarkan cahaya keimanan berupa tauhid, sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Keyakinan ini merupakan akidah yang paling hakiki bagi setiap muslim. Dengan demikian Persyarikatan Muhammadiyah menyeru kepada umat manusia agar dengan sadar memeluk agama Islam dan menjadi penolong serta penegak Islam.
 4. Lukisan padi dan kapas, terdiri atas 19 dan 12 tangkai, gabungan keduanya menunjukkan tahun berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah di Indonesia yang juga berarti lambang kemakmuran dan kesejahteraan yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia.
 5. Kalimat Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bangka Belitung adalah lembaga Pendidikan Tinggi dalam Persyarikatan Muhammadiyah yang berlokasi di Bangka Belitung.
 6. Lingkaran segi lima, simbul rukun Islam dan falsafah Pancasila.
 7. Papan Nama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bangka Belitung berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan 3 (tiga) berbanding 2 (dua) warna biru dengan tulisan kuning yang memiliki makna kejayaan.